Với Giá trị lõi '' TINH THẦN CỦA NGƯỜI SÁNG LẬP ''

HUNGVIETPOST định hướng trở thành NGƯỜI tạo '' GIÁ TRỊ THIẾT THỰC cho KHÁCH HÀNG trong lĩnh vực KINH DOANH VẬN TẢI''  tại Việt Nam đến 2030. 

HUNGVIETPOST là nơi mọi nhân viên trong ngành đều muốn làm việc và coi đó là SỰ NGHIỆP của toàn bộ NHÂN VIÊN.